Θέλω όλοι οι …μαθητές να μελετήσουν το θέμα! Σε ένα μήνα θα έχουμε …εξετάσεις-:))

Θέλω όλοι οι …μαθητές να μελετήσουν το θέμα! Ray Kurzweil – The Singularity Is NearA documentary based on Ray Kurzweil’s book, The Singularity Is Near. Starring Pauley Perrette of CBS Network NCIS TV Series. Technological singularity, a…

Βαθμολογία:

Εξεταστέα Ύλη!

Ακομα μια ομιλία στην οποία οι αναγνώστες θα ….δώσουν εξετάσεις-:) Μετοχής ερωτημα «πιστεύετε οτι οι επιστήμονες προβλέπουν σωστά πρόκειται για ακόμα ένα ή «ελαμωρετώρα»YOUTUBE.COMOur Post-Human Future | David Simpson | TEDxSantoDomingo-In 15 years the human specie is going to develop super human level machine intelligence -What it means to…

Βαθμολογία: